DevOps

2020-08-28 ID OFERTY: 129191
 • Demo Testowe (zobacz więcej)

  Polska,  Bielsko Biała , dolnośląskie

  • wszystkie
  • wszystkie


Czym będziesz się zajmować?
 • Konfiguracją usług w chmurze
 • Opieką, rozwojem oraz monitoringiem infrastruktury klienta, od środowisk testowych po produkcyjne
 • Identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z wydajnością i bezpieczeństwem, analizowaniem infrastruktury i wdrażaniem optymalnych rozwiązań
 • Automatyzowaniem wszystkich powtarzalnych czynności
 • Współpracą z innymi członkami zespołu przy projektowaniu i implementowaniu zadań oraz promowaniem dobrych praktyk

Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Znajomości systemu Linux (Debian, Alpine)
 • Znajomości baz danych i kolejek od strony administracyjnej, rozwiązywania problemów z wydajnością, shardingiem, replikacją (np. PostgreSQL/Elasticsearch/Redis, RabbitMQ/Kafka)
 • Praktyki w tworzeniu i zarządzaniu kontenerami opartymi o Dockera
 • Doświadczenia w konfiguracji scentralizowanych logów, metryk i monitoringu (np. AWS CloudWatch, Prometheus, Grafana, Sentry, ELK Stack)
 • Doświadczenia w korzystaniu z AWS/GCP/Azure
 • Doświadczenia w pisaniu skryptów (Bash, Make)
 • Znajomości narzędzi do provisioningu (Ansible/Terraform)
 • Doświadczenia we wdrażaniu CI/CD (np. Jenkins, Bitbucket Pipelines)
 • Znajomości zagadnień bezpieczeństwa systemowego
 • Solidnej wiedzy na temat wzorców projektowych opartych na chmurze (cloud design patterns)
 • Praktycznej znajomości jednego z języków programowania: Python, Go, JavaScript
 • Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia w celu obserwacji wydajności systemu i wyciągania trafnych wniosków
 • Samodzielności i systematyczności
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego

Będziemy szczególnie zainteresowani, jeśli miałeś styczność chociaż z częścią poniższych tematów:
 • Wdrażanie “Self-Healing Infrastructure”
 • Znajomość technologii Big Data
 • Konfiguracja rozwiązań i klastrów opartych na Kubernetes
 • Optymalizowanie infrastruktury pod kątem kosztów
 • Migrowanie infrastruktury pomiędzy dostawcami chmur
 • Rozwiązania serverless, NoSQL, PaaS
 • GitOps
 • Konfiguracja stacji roboczych developerów opartych o Linux, MacOS