DevOps

2020-08-28 ID OFERTY: 129191
 • Demo Testowe (zobacz więcej)

  Polska, Bielsko Biała, dolnośląskie

  • wszystkie
  • wszystkie
Czym będziesz się zajmować? • Konfiguracją usług w chmurze • Opieką, rozwojem oraz monitoringiem infrastruktury klienta, od środowisk testowych po produkcyjne • Identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z wydajnością i bezpieczeństwem, analizowaniem infrastruktury i wdrażaniem optymalnych rozwiązań • Automatyzowaniem wszystkich powtarzalnych czynności • Współpracą z innymi członkami zespołu przy projektowaniu i implementowaniu zadań oraz promowaniem dobrych praktyk Czego oczekujemy od Ciebie? • Znajomości systemu Linux (Debian, Alpine) • Znajomości baz danych i kolejek od strony administracyjnej, rozwiązywania problemów z wydajnością, shardingiem, replikacją (np. PostgreSQL/Elasticsearch/Redis, RabbitMQ/Kafka) • Praktyki w tworzeniu i zarządzaniu kontenerami opartymi o Dockera • Doświadczenia w konfiguracji scentralizowanych logów, metryk i monitoringu (np. AWS CloudWatch, Prometheus, Grafana, Sentry, ELK Stack) • Doświadczenia w korzystaniu z AWS/GCP/Azure • Doświadczenia w pisaniu skryptów (Bash, Make) • Znajomości narzędzi do provisioningu (Ansible/Terraform) • Doświadczenia we wdrażaniu CI/CD (np. Jenkins, Bitbucket Pipelines) • Znajomości zagadnień bezpieczeństwa systemowego • Solidnej wiedzy na temat wzorców projektowych opartych na chmurze (cloud design patterns) • Praktycznej znajomości jednego z języków programowania: Python, Go, JavaScript • Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia w celu obserwacji wydajności systemu i wyciągania trafnych wniosków • Samodzielności i systematyczności • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego Będziemy szczególnie zainteresowani, jeśli miałeś styczność chociaż z częścią poniższych tematów: • Wdrażanie “Self-Healing Infrastructure” • Znajomość technologii Big Data • Konfiguracja rozwiązań i klastrów opartych na Kubernetes • Optymalizowanie infrastruktury pod kątem kosztów • Migrowanie infrastruktury pomiędzy dostawcami chmur • Rozwiązania serverless, NoSQL, PaaS • GitOps • Konfiguracja stacji roboczych developerów opartych o Linux, MacOS