Elektryk Pomiarowiec

2020-10-26 ID OFERTY: 103445
  • ENGIE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zobacz więcej)

    Polska,  Tarnowo Podgórne , wielkopolskie , Przemysłowa 1

    • umowa o pracę
    • pełny etat
Engie Services Sp. z o. o. jest międzynarodową firmą usługową zajmującą się zarządzaniem i eksploatacją instalacji technicznych w obiektach biurowych, obiektach użyteczności publicznej oraz magazynach logistycznych.
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Elektryk Pomiarowiec
Miejsce pracy: Jankowice

Zakres obowiązków:
• Wprowadzanie nowego standardu na obiekcie,
• Dokonywanie precyzyjnych pomiarów kontrolnych wytypowanych urządzeń,
• Prowadzenie bazy kontroli urządzeń,
• Oznaczanie kontrolowanych urządzeń etykietami systemowymi,
• Dbanie o obieg dokumentów, ustalanie metod pomiarowych oraz ocena stanu urządzeń,
• Wspieranie techników w konserwacji i naprawie urządzeń technicznych i elektroenergetycznych na obiekcie.

Wymagania:
• Uprawnienia SEP G1 do 1 kV eksploatacja + pomiary,
• Wykształcenie min. średnie technik mechatronik, technik pomiarowiec, technik elektryk, elektrotechnika, elektroenergetyka, lub inne pokrewne,
• Doświadczenie w wykonywaniu pomiarów,
• Podstawowa umiejętność obsługi komputera programów MS Office (Word, Excel, obsługa poczty).

Mile widziane:
• Uprawnienia SEP powyżej 1 kV,
• Uprawnienia w zakresie eksploatacji i/lub dozoru urządzeń w grupach G2, G3,
• Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę; prywatna opieka medyczna; nauka języka angielskiego,
• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego i karty sportowej,
• Szkolenia autoryzacyjne,
• Interesujący zakres obowiązków,
• Możliwość rozwoju cennych umiejętności zawodowych.
• Miejsce pracy tworzone przez opartą na wartościach kulturę organizacyjną.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENGIE Services Sp. z o.o., w Warszawie 00-728 ul. Bobrowiecka 8,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to zgodę - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
• Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
• Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.