INSPEKTOR / SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

2021-10-13 ID OFERTY: 454795
 • ENGIE Services Sp. z o.o. (zobacz więcej)

  Polska, Słupsk, pomorskie

Jesteśmy firmą produkcyjną branży energetycznej, wchodzącą w skład dużej grupy międzynarodowej, mieszczącą się na Pomorzu Środkowym.

Zakres obowiązków:​

 • Weryfikacja wniosków przyłączeniowych,
 • Przygotowywanie danych technicznych potrzebnych do opracowania ofert
  i warunków technicznych,
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznej,
 • Opracowywanie i analiza danych technicznych związanych z przyłączeniami do sieci ciepłowniczej,
 • Analiza efektywności nowych przyłączeń,
 • Współpraca z jednostkami administracji publicznej (wypisy z rejestru gruntów, decyzje lokalizacyjne, uzgodnienia branżowe, mapy do celów projektowych, współpraca z geodetami), wykonawcami i projektantami,
 • Przygotowywanie i nadzorowanie projektów inwestycyjnych w oparciu
  o podpisane umowy i dokumentację projektową,
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku instalacji sanitarnych,
 • Praktyczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomość programów branżowych typu AutoCAD, BricsCAD,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, przede wszystkim MS Excel,
 • Samodzielność, efektywność i nastawienie na realizację celów,
 • Prawo jazdy kat. B

Firma oferuje:

 • stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w dynamicznie i stale rozwijającej się firmie,
 • warunki do doskonalenia zawodowego i realizacji ambicji,
 • pakiety prywatnej opieki medycznej, Pracowniczy Program Emerytalny
 • pakiet świadczeń socjalnych.

Mile widziane:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
  inspektora nadzoru robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
 • znajomość programów do komunikacji np. Teams,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • prawo jazdy kategorii B.

ENGIE EC SŁUPSK spółka z o.o. mieszcząca się w Słupsku przy ul. Koszalińska 3 D, tel. 59 84 86 300 zwana dalej „Spółką” informuje Pana/Panią, iż jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „Rozporządzenie”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F
 • w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, tj. identyfikacji osób biorących udział w procesie rekrutacji, przez okres, na który została wyrażona zgoda.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Spółki z dopiskiem Dane osobowe lub na adres rodo.inspektor.ec@engie.com.

Prosimy o dopisanie w składanym cv klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGIE EC Słupsk sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji na dedykowane stanowisko”.

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.  dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji na dedykowane stanowisko oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. przez okres 1 roku”.