Młodszy Specjalista ds. Ubezpieczeń

2021-05-28 ID OFERTY: 323557
 • ALIOR BANK (zobacz więcej)

  Polska, Katowice, śląskie

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny i jedna z najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. To miejsce dla ludzi, którzy mają pomysły i odwagę biznesową, by wyznaczać nowe standardy bankowości.

Nasze podejście do biznesu oraz tempo rozwoju wielokrotnie były doceniane w plebiscytach najbardziej prestiżowych magazynów finansowych, m.in. w 2014 i 2015 r. jako pierwszy w historii polski bank otrzymaliśmy prestiżowy tytuł „Najlepszy europejski bank detaliczny” przyznawany przez „Retail Banker International”.

Dynamiczny wzrost Alior Banku i zmiany zachodzące na rynku usług bankowych stwarzają wiele możliwości zdobywania ciekawych doświadczeń i wchodzenia w nowe role.

 Alior Leasing Sp. z o. o. jest częścią grupy Alior Banku.

W związku z planami rozwoju, Alior Leasing poszukuje kandydatów na stanowisko:

Zakres obowiązków:

 • Telefoniczna oraz mailowa obsługa klienta w zakresie obsługi posprzedażowej ubezpieczeń,
 • Weryfikacja dokumentacji ubezpieczeniowej i obsługa pism przychodzących,
 • Prowadzenie korespondencji z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w Spółce.

Wymagania:

 • Min. roczne doświadczenie w obsłudze klienta, mile widziane w sprzedaży i obsłudze ubezpieczeń,
 • Średnie lub wyższe wykształcenie,
 • Umiejętność budowania relacji i łatwość komunikacji,
 • Doświadczenie w pracy zespołowej,
 • Biegła obsługuje MS Office (Excel, PP),
 • Zdolność pracy pod presją czasu w szybko zmieniających się warunkach.

Wybranym osobom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Atrakcyjny pakiet socjalny;
 • Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia.

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, innych niż dane wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przesyłanych w ramach niniejszego zgłoszenia dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, prowadzonego przez ALIOR LEASING SP. Z O.O. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alior Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@aliorleasing.pl, poczta: Alior Leasing sp. z o.o. , IOD, ul. Szewczenki 8, 40-855 Katowice.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AL w celach związanych z rekrutacją.

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

 1. 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
 2. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem AL) oraz
 3. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dotycząca danych wykraczających poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub rekrutacji przyszłych),

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawnie uzasadnionym interesem AL jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom finansowania.

AL będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią/Pana aplikacji/CV do momentu jej zakończenia.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez AL także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę, do momentu jej odwołania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.

Kategorie odbiorców danych: 

AL może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom, przy współpracy których AL wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.

Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z AL lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony AL jako administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od AL:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes AL.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z AL lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez AL jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.