Pielęgniarka/Pielęgniarz Anestezjologiczna/Anestezjologiczny

2020-07-17 ID OFERTY: 123625
  • Scanmed S.A. (zobacz więcej)

    Polska,  Kraków , małopolskie

    • umowa o pracę
    • pełny etat
SCANMED S.A. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare. Jako jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników) świadczymy opiekę medyczną na najwyższym światowym poziomie. Cechuje nas zdrowe podejście do życia, ludzi, świata. Jeżeli chcesz być częścią międzynarodowego zespołu i z dumą realizować założenia Grupy, nasza oferta jest dla Ciebie! Dołącz do naszego Zespołu! Obecnie poszukujemy: Pielęgniarka/Pielęgniarz Anestezjologiczna/AnestezjologicznyMiejsce pracy: KRAKÓW

Zakres obowiązków
 • wykonywanie wszystkich czynności zawodowych zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami
 • dbałość o wysoką jakość, rzetelność i dynamikę czynności zawodowych odpowiednio do sytuacji klinicznej
 • realizacja pisemnych zaleceń lekarza anestezjologa w związku z przygotowaniem pacjenta do znieczulenia
 • przygotowanie stanowisk znieczuleń w tym; skompletowanie sprzętu i aparatury medycznej, wykorzystywanej w trakcie znieczulenia; kontrola funkcjonowania aparatów do znieczuleń, kompletności i ich sprawności; kontrola zestawu do intubacji dotchawiczej i aparatury monitorującej; przygotowanie sprzętu dodatkowego; przygotowanie leków niezbędnych do znieczuleń zgodnie z zaleceniem lekarza; przygotowanie dokumentacji medycznej prowadzonej w trakcie znieczuleń
 • przyjęcie pacjenta w bloku operacyjnym
 • przygotowanie pacjenta do znieczulenia (transport i ułożenie pacjenta na stole operacyjnym, wykonanie wkłucia dożylnego, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, podłączenie stałego zapisu Ekg i pulsoksymetrii, podłączenie innej niezbędnej aparatury, zabezpieczenie potrzeb pacjenta w zakresie bezpieczeństwa oraz intymności, informowanie pacjenta o wszystkich wykonywanych czynnościach)
 • uczestnictwo w przeprowadzaniu znieczuleń ogólnych oraz regionalnych w sposób odpowiedni do jego rodzaju we współpracy oraz pod nadzorem lekarza
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej
 • przekazanie pacjenta personelowi pielęgniarskiemu oddziału macierzystego
 • doprowadzenie do porządku stanowisk znieczuleń po zakończeniu zaplanowanych na dany dzień zabiegów
 • uczestnictwo we wszystkich znieczuleniach, interwencjach i działaniach reanimacyjnych
 • dbanie o utrzymanie w stanie gotowości i sprawności aparatury i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w anestezjologii.
 • świadczenie wysokowydajnych, profesjonalnych działań z zakresu pielęgniarstwa w celu zapewnienia kompleksowej opieki powierzonym pacjentom
 • podejmowanie działań w stanach zagrożenia życia i zdrowia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • przygotowanie pacjenta do badań i zabiegów inwazyjnych oraz opieka nad nim w trakcie i po ich wykonaniu
 • opieka nad pacjentem nieprzytomnym
 • pielęgnowanie chorego we wstrząsie oraz pacjenta leczonego respiratorem z rurką intubacyjną lub tracheostomijną
 • sprawowanie opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia, będącego wynikiem ciężkich schorzeń, urazów wielonarządowych
 • udział w odżywianiu pacjentów drogą do jelitową i pozajelitową
 • prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej i terapii odleżyn zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi
 • realizacja działań procesu pielęgnowania pacjenta poprzez wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny pacjenta i jego otoczenia, wspomaganie funkcji oddychania, zapewnianie pacjentowi wygody i właściwego ułożenia w łóżku, prowadzenie systematycznej obserwacji chorego
 • wykonywanie czynności diagnostycznych (prowadzanie pomiarów, pobieranie materiału biologicznego do badań) samodzielnie lub na zlecenie lekarza
 • zapewnienie pacjentowi pomocy w realizacji jego potrzeb duchowych oraz w utrzymaniu kontaktów z rodziną oraz osobami bliskimi
 • dokumentowanie przebiegu pielęgnowania, wykonywanych zabiegów, wyników pomiarów i obserwacji zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • utrzymywanie w należytym stanie i sprawności technicznej powierzonych narzędzi i aparatury niezbędnych do wykonania zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy
 • zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych oraz używanie ich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą
 • zapobieganie zakażeniom szpitalnym poprzez mycie i dezynfekcję sprzętu i powierzchni
 • bezzwłoczne powiadamianie pielęgniarki oddziałowej i lekarza dyżurnego w przypadku: popełnienia pomyłki przy podawaniu leków, wykonywaniu zabiegów; niemożności wykonania zabiegu; pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta; podejrzenia o chorobę zakaźną w oddziale
 • sporządzanie dokładnych sprawozdań z poczynionych obserwacji o stanie zdrowia pacjentów w wersji elektronicznej lub papierowej w książce raportów pielęgniarskich, w Karcie Indywidualnej Pielęgnacji Pacjenta
 • dbałość o należyty stan sanitarno-higieniczny miejsca pracy
 • współpraca z pielęgniarką epidemiologiczną i zespołem ds. zakażeń szpitalnych w zakresie profilaktyki i eliminacji zakażeń zakładowych
 • współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki na jak najwyższym poziomie

Poszukiwane kompetencje
 • wykształcenie wyższe pielęgniarskie
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego lub ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność obsługi komputera

Oferujemy
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • dodatkowy system benefitów
 • miłą atmosferę w zespole
Aplikacje prosimy przesyłać w terminie do dnia 31.07.2020