Pracownik Grupy Mobilnej

2021-02-18 ID OFERTY: 247576
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (zobacz więcej)

  Polska, Poznań, wielkopolskie

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych to 12,5 tysiąca lokali - mieszkań i usługowych. Spółka posiada blisko 1100 budynków oraz ma udziały w niemal 700 wspólnotach mieszkaniowych.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych to blisko 30 tysięcy osób, którzy zamieszkują w miejskim zasobie. To mniej więcej tyle co liczba mieszkańców Gibraltaru czy Republiki San Marino. Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali przekracza kilometr kwadratowy.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych to ponad 300 pracowników będących do dyspozycji poznaniaków każdego dnia, którzy pracują w 7 biurach zlokalizowanych na terenie całego Poznania.

Zadania:

 • Usuwanie podstawowych usterek ślusarskich, stolarskich, elektrycznych, hydraulicznych.
 • Utrzymywanie porządku na terenie nieruchomości.
 • Pielęgnacja terenów zielonych.
 • Interwencyjne wspieranie programu Gospodarz Domu.
 • Podstawowe czynności związane z wykończeniem wnętrz. 

Wymagania obowiązkowe:

 • Doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku.
 • Podstawowa wiedza i umiejętności techniczne związane z branżą stolarską, ślusarską elektryczną.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w grupie. 
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Inicjatywa, zaangażowanie.
Jesteśmy firmą otwarta na różnorodność i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zkzl.poznan.pl

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazisz na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox w formularzu aplikacyjnym). W takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.


Przepisy prawa zezwalają nam na przetwarzanie następujących, dotyczących Ciebie, danych osobowych:

 • Imienia (imion) i nazwiska;
 • daty urodzenia;
 • danych kontaktowych;
 • wykształcenia;
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Dodatkowo, przez naciśnięcie przycisku „Aplikuj teraz” wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszelkich innych danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym – zgoda ta dotyczy dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w przepisach prawa, np. Twojego wizerunku. Potrzebujemy takiej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, abyśmy mogli przetwarzać je legalnie. Jeśli więc nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku.

Masz prawo do żądania w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Masz prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki e-mailowej kadry@zkzl.poznan.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane  dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.