Sprzedawca Produktów Świeżych

2021-04-07 ID OFERTY: 280187
 • POLOmarket (zobacz więcej)

  Polska, Aleksandrów Łódzki, łódzkie

POLOmarket to największa polska sieć supermarketów, zbudowana od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału. Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów. Dziś POLOmarket to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski. Jesteśmy ulubionym miejscem zakupów milionów Polaków. Miesięcznie odwiedza nas prawie 9 mln klientów w całym kraju. Podstawą sukcesów naszej firmy są pracownicy. Umiejętności każdego z nich, połączone z duchem pracy zespołowej, motywacją i poczuciem odpowiedzialności decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 5 800 osobom.

Zaoferujemy Ci miejsce pracy, które zapewnia:

 • stabilne zatrudnienie - umowę o pracę bez okresu próbnego                        
 • wynagrodzenie zasadnicze + system motywacyjny + system premiowy
 • pakiet socjalny - prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie                                
 • zniżkowe karty pracownicze        
 • bony na święta dla Pracowników
 • wyprawki dla pierwszoklasistów
 • jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego                        
 • pakiet szkoleń wewnętrznych

Chcemy byś był odpowiedzialny za:• obsługę klienta przy ladzie z produktami świeżymi (tzw. dział tradycja),

• obsługę maszyn do krojenia mięsa,

• obsługę pieca i wypiek pieczywa,

• dbałość o prawidłową jakość ekspozycji towarów,

• czystość na sali sprzedaży.

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • jesteś dyspozycyjny do pracy w systemie dwuzmianowym
 • posiadasz  aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem   

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Frapo-Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Hurtowej 2, 62-510 Konin, NIP: 6650003213, REGON 310513544 (dalej jako: Frapo-Dystrybucja)

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: daneosobowe100@polomarket.pl.

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, do momentu zakończenia rekrutacji,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody)
  w zakresie przekazania pozostałych danych w ofercie przez kandydata do pracy, do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie Frapo-Dystrybucja usunie dane nawet mimo braku wycfania zgody.
 • 9 ust. 2 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody
  w oddzielnym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych (w tym np. danych o stanie zdrowia) określonych w art. 9 ust. 1 RODO, do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie Frapo-Dystrybucja usunie dane nawet mimo braku wycofania zgody.
 1. Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody), do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie spółka Frapo-Dystrybcuja usunie Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora,
 2. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
 3. podmioty wspierające administratora w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne),
 4. spółka Frapo-Economy Sp. z o. o. Sp. k.a., prowadząca współprowadząca sieć supermarketów pn. POLOmarket w przypadku jeżeli będzie możliwe zaproponowanie pracy w placówce handlowej należącej do tej spółki.

 

 

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody)
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Spółki, listownie lub elektronicznie na adres: daneosobowe100@polomarket.pl.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne, a odmowa jej udzielenia nie będzie rodziła negatywnych konsekwencji
w stosunku do kandydata.