UX Researcher

2022-01-14 ID OFERTY: 538337
 • T-Mobile Polska S.A. (zobacz więcej)

  Polska, Warszawa, mazowieckie

Place of employment: Warsaw Street Marynarska 12 or Kraków

Form of employment: Full-time / B2B (directly with us)

Online recruitment process

 

We are looking for a UX researcher to join our Research and Analysis team at Hubraum - tech incubator of Deutsche Telekom. In this role, you will be responsible for identifying, designing and implementing research projects supporting process of developing different types of products and services.  You should be familiar with qualitative and quantitative UX research methods and design thinking methods and apply them, using your facilitation skills to engage cross functional teams and stakeholders. You should be able to draw meaningful conclusions from research and present them in a compelling and engaging way.

 • Work directly with startups at various stages of development (early stage, advanced, market ready). Support the development of new products and services based on the data from the analysis of the needs of users, customers and business stakeholders in different areas: B2C, B2B, B2B2C.
 • Ability to conduct research projects holistically - from design, recruitment, implementation and data analysis.
 • Ability to agilely conduct research around new technologies and analyze and synthesize research findings to develop actionable insights that will drive the product/service development process.
 • Presentation of research findings in an engaging and compelling manner and translation of findings into recommendations for product and service development.
 • Initiating and executing dedicated desk researches.
 • Supervision of research processes involving subcontractors.
 • Work in methodologies of Design Thinking, Service Design, User-centered Design. Using these methods to design and facilitate research and design workshops.
 • Working in an international team.
 • Representation of the team and promotion of research skills to internal stakeholders of the company (new business).
  • English language at least C1 level
  • 3 years of relevant experience
  • Have a degree in a field of interest (sociology, ethnology, psychology) and/or specialized courses in User Experience, Knowledge of research and design tools such as customer journey map, service blue print, user flows, value proposition.
  • Knowledge of research tools in the area of UX, both qualitative and quantitative (NPS, CSAT, SUS, UX-Lite).
  • User-centered mindset - broad thinking about user experience, as a whole experience that consists of many elements, such as the operation of the product, the way it communicates, its design, or customer service.
  • Ability to define a research method and research group for each design challenge.
  • Facilitation and moderation skills
  • Agile attitude - ability to combine multiple sources to look at a problem from different perspectives.
  • Flexibility - ability to step into different roles in the process (from researcher to facilitator).
  • Familiarity with digital tools i.e. Mural, Miro, MS Teams, Airtable, Trello.
  • General openness to change and flexibility.
  • Strong communication skills - ability to tell user stories based on research findings.

  Nice to have

  • Experience working with startups and/or new technologies.
  • Independence, proactivity, self-reliance
  • Familiarity with emerging technologies (VR, XR, AR, 5G, IoT)
  • Willingness to learn and develop personal competencies.

Hubraum is Deutsche Telekom’s tech incubator. By bringing together early-stage startups and the leading European telecommunications company, hubraum fuels innovation transfer in 5G, AI & IoT technology to create new business opportunities for both sides. hubraum has connected startups and stakeholders via its digital ecosystem in Berlin, Krakow and Tel Aviv since 2012. The incubator offers mentorship, investment, unique access to Deutsche Telekom’s networks, clients and technology and tech campus space in our Berlin and Krakow locations

Klauzula zawierana w ogłoszeniach o pracę:
Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż wymagane przez Nas, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.
2) T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@t-mobile.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez T-Mobile - podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne, – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.
7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11) Podanie danych osobowych jest wymagane przez T-Mobile dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez T-Mobile podanie danych jest dobrowolne.