# Porada: wyszukiwanie zagranicznych ofert, przesyłanie CV - PRACOWNIK | # Porada: dodawanie zagranicznych ofert pracy - PRACODAWCA