Sanitariusz - Główny Blok Operacyjny

2022-05-14 ID OFERTY: 652291

Podstawowe zadania na stanowisku: • Pomoc w przyjęciu i transportowaniu pacjentów na sale operacyjne i sale nadzoru poznieczuleniowego

 • Pomoc w przygotowaniu zespołów operacyjnych do zabiegów

 • Pomoc przy przygotowywaniu pacjentów do operacji

 • Pomoc we właściwym ułożeniu pacjentów na stole operacyjnym

 • Pomoc w porządkowaniu sal operacyjnych po zabiegach

 • Pomoc w przyjmowaniu i wydawaniu narzędzi operacyjnych z/do Centralnej Sterylizatorni

 • Pomoc w przyjmowaniu, transportowaniu i rozkładaniu w magazynach leków i materiałów operacyjnych

 • Pomoc w porządkowaniu sal operacyjnych po zabiegach

 • Przygotowywanie stołów operacyjnych do operacji

 • Dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach pomocniczych i magazynach

 • Współpraca z całym personelem bloku operacyjnego

 • Respektowanie przyjętych zasad współpracy i procedur


 

Wymagania: • Wykształcenie minimum podstawowe

 • Sumienność i dokładność

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Zaangażowanie i motywacja do pracy

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. od zatrudnionych oczekujemy dopełnienia obowiązku szczepień przeciwko Covid-19

Oferujemy: • Umowę o pracę

 • Stabilne warunki zatrudnienia

 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań

 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń wewnętrznych

 • Ubezpieczenie grupowe i kartę sportową CALYPSO na preferencyjnych warunkach

 • Pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wczasy pod gruszą, zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)

 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego

Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ? INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.

Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.