Oferta z portalu FACHPRACA.pl - Praca dla fachowców. Tu znajdziesz tysiące ofert pracy dla fachowców z Polski i z zagranicy.

ᴏᴘᴇʀᴀᴛᴏʀ ᴡóᴢᴋᴀ ᴡɪᴅłᴏᴡᴇɢᴏ ᴜᴅᴛ ɴᴏᴡᴀ ᴡɪᴇś ᴡʀᴏᴄłᴀᴡsᴋᴀ (ᴛʀᴀɴsᴘᴏʀᴛ ᴢ ᴡʀᴏᴄłᴀᴡɪᴀ)

2024-06-11 ID OFERTY: 960917

ᴏᴘᴇʀᴀᴛᴏʀ ᴡóᴢᴋᴀ ᴡɪᴅłᴏᴡᴇɢᴏ ᴜᴅᴛ


 


ᴍɪᴇᴊsᴄᴇ ᴘʀᴀᴄʏ: ɴᴏᴡᴀ ᴡɪᴇś ᴡʀᴏᴄłᴀᴡsᴋᴀ (ᴛʀᴀɴsᴘᴏʀᴛ ᴢ ᴡʀᴏᴄłᴀᴡɪᴀ)


 


 


ᴢᴀᴋʀᴇs ᴏʙᴏᴡɪąᴢᴋóᴡ:


- ᴢᴀłᴀᴅᴜɴᴇᴋ/ʀᴏᴢłᴀᴅᴜɴᴇᴋ ᴛʀᴀɴsᴘᴏʀᴛ ᴛᴏᴡᴀʀᴜ ᴡ ᴍᴀɢᴀᴢʏɴɪᴇ


- ᴋᴏᴍᴘʟᴇᴛᴏᴡᴀɴɪᴇ ᴢᴀᴍóᴡɪᴇń


 


ᴏᴄᴢᴇᴋɪᴡᴀɴɪᴀ:


- ɢᴏᴛᴏᴡᴏść ᴅᴏ ᴘʀᴀᴄʏ ᴡ sʏsᴛᴇᴍɪᴇ 3 ᴢᴍɪᴀɴᴏᴡʏᴍ (6:00-14:00/14:00-22:00/22:00-6:00)


- ᴜᴘʀᴀᴡɴɪᴇɴɪᴀ ᴜᴅᴛ


- ᴅᴏśᴡɪᴀᴅᴄᴢᴇɴɪᴇ ɴᴀ ᴘᴏᴅᴏʙɴʏᴍ sᴛᴀɴᴏᴡɪsᴋᴜ


- ᴜᴍɪᴇᴊęᴛɴᴏść ᴘʀᴀᴄʏ ᴡ ᴢᴇsᴘᴏʟᴇ ᴏʙsłᴜɢᴀ ᴋᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀᴀ


 


ᴏꜰᴇʀᴜᴊᴇᴍʏ:


- ᴜᴍᴏᴡᴀ ᴏ ᴘʀᴀᴄę ᴛʏᴍᴄᴢᴀsᴏᴡą


- ᴅłᴜɢᴏᴛᴇʀᴍɪɴᴏᴡą ᴡsᴘółᴘʀᴀᴄę


- ᴍᴏżʟɪᴡᴏść ᴢᴀᴛʀᴜᴅɴɪᴇɴɪᴀ ʙᴇᴢᴘᴏśʀᴇᴅɴɪᴏ ᴜ ᴋʟɪᴇɴᴛᴀ


- ᴀᴛʀᴀᴋᴄʏᴊɴᴇ ᴡʏɴᴀɢʀᴏᴅᴢᴇɴɪᴇ 5000ᴢł ʙʀᴜᴛᴛᴏ, ᴘʀᴇᴍɪᴀ ᴅᴏ 600ᴢł/ᴍsᴄ,


- ᴍᴏżʟɪᴡᴏść ᴡʏᴋᴏɴʏᴡᴀɴɪᴀ ɴᴀᴅɢᴏᴅᴢɪɴ ᴘłᴀᴛɴᴇ ᴢɢᴏᴅɴɪᴇ ᴢ ᴋᴏᴅᴇᴋsᴇᴍ ᴘʀᴀᴄʏ


- ᴅᴏᴅᴀᴛᴇᴋ ᴢᴀ ɢᴏᴅᴢɪɴʏ ɴᴏᴄɴᴇ ᴘłᴀᴛɴᴇ 40%


- ᴋᴀʀᴛᴀ ᴇᴅᴇɴʀᴇᴅ


- ᴅᴏ 190ᴢł/ᴍsᴄ ɴᴀ ɢᴀsᴛʀᴏɴᴏᴍɪᴇ


- ᴅᴀʀᴍᴏᴡʏ ᴅᴏᴊᴀᴢᴅ ᴢ ᴛʀᴢᴇᴄʜ ʟᴏᴋᴀʟɪᴢᴀᴄᴊɪ, ᴢᴀᴘᴇᴡɴɪᴀᴍʏ ᴛʀᴀɴsᴘᴏʀᴛ ᴢ ᴡʀᴏᴄłᴀᴡɪᴀ : ᴅᴡᴏʀᴢᴇᴄ ɢł. ᴘᴋs > ꜰᴀᴛ > ɴᴏᴡʏ ᴅᴡóʀ > ᴍᴀɢᴀᴢʏɴ ɴᴏᴡᴀ ᴡɪᴇś ᴡʀᴏᴄłᴀᴡsᴋᴀ


 


zainteresowanych osób prosimy o wysłanie CV : oshulha@ottoworkforce.eu


 


 


APT KRAZ 11500


 

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.

Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych. Wybierając „Dostosuj ustawienia” możesz sprawdzić, jakie informacje wykorzystujemy oraz skonfigurować wybrane ustawienia.

Czy wyrażasz zgodę na korzystanie z innych niż niezbędne plików cookies na zasadach opisanych w
polityce prywatności i plików cookies?