Ogłoszenia z Ofertami Pracy - Aktualne i Sprawdzone
 • biuro
 • budowa / remont
 • fryzjerstwo / kosmetyka
 • gastronomia
 • handel
 • hotelarstwo
 • magazyn
 • obsługa klienta / call center
 • ochrona
 • produkcja / przemysł
 • sprzątanie
 • transport
 • warsztat samochodowy
 • zdrowie / opieka
 • praca fizyczna
 • do przyuczenia
 • pozostałe oferty pracy
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • wszystkie
 • samozatrudnienie
 • umowa o dzieło
 • umowa o pracę
 • umowa zlecenie
 • wszystkie
 • kontrakt
 • niepełny etat
 • pełny etat
 • praca dodatkowa
 • praca tymczasowa
 • staż / praktyka
 • brak
 • orzeczenie o niepełnosprawności

Polityka prywatności

 

 

Mając pełną świadomość zaufania, jakim Użytkownicy obdarzają Serwis FACHPRACA.pl, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując wytyczne RODO, wprowadziliśmy następującą Politykę Prywatności:

 

I – informacje ogólne

 

1. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie wyłącznie w zakresie przewidzianym przez RODO. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

 

2. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie,współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

 

3. Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie dokumentowaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych, diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.

 

4. Serwis wykorzystuje pliki „cookies", w celu personalizacji Usług i treści Serwisu. Pliki cookies mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

 

 

II - przetwarzanie danych osobowych - RODO

 

1. Administratorem danych osobowych jest firma GRM MEDIA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki RP, z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 39/11, 10-089 Olsztyn, numer NIP 739-126-44-09.

 

2. W firmie GRM MEDIA został powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem ochrony danych możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Ci praw, wysyłając maila na adres: admin@FACHPRACA.pl

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Serwisu. Usunięcie danych spowoduje zakończenie świadczenia usługi Serwisu dla Usługobiorcy.

 

4. Do danych dostęp będą miały - poza pracownikami pełnomocnikami GRM MEDIA, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez GRM MEDIA. Poza powyższym, w zależności od specyfiki sprawy dane osobowe firma GRM MEDIA może przekazać podmiotom współpracującym z GRM MEDIA i realizującym na rzecz GRM MEDIA usługi bądź świadczącym na rzecz GRM MEDIA usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, prawne a także organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

6. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 

Kategorie osób

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Przechowywanie danych

Usługi dla pracodawców i agencji pośrednictwa pracy

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne posiadające konto oraz agencje pośrednictwa pracy w Serwisie

Zawieranie i realizacja umów

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

Nie dłużej niż 6 lat od końca trwania umowy.

Dochodzenie roszczeń

 

art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes - dochodzenie roszczeń)

 

Przez okres 6 lat od końca roku, w którym zobowiązanie wygasło.

 

Umożliwienie wyrażenia opinii o pracodawcy

art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes – prawo do wolności wypowiedzi i informacji)

 

Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Usługi dla potencjalnych klientów serwisu internetowego

Potencjalni klienci (pracodawcy oraz agencje pośrednictwa pracy)

Przedstawienie oferty

art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes - marketing bezpośredni)

Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Usługi dla użytkowników serwisu internetowego

Osoby zgłaszające reklamacje na świadczone przez Serwis usługi

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od Usługobiorców Serwisu oraz od potencjalnych klientów

art. 6 ust. 1 lit c)
RODO (obowiązek prawny)
art. 6 ust. 1 lit b)
RODO (wykonanie umowy)

Nie dłużej niż 6 lat od momentu otrzymania reklamacji, a w przypadku sporu, nie dłużej niż 6 lat od momentu jego rozstrzygnięcia.

Użytkownicy Serwisu

Rejestracja Użytkownika

art. 6 ust. 1 lit b)
RODO (wykonanie umowy)

Do końca trwania umowy lub po 2 tygodniach od rejestracji, jeżeli nie zaakceptowano rejestracji.

Usługobiorcy subskrybujący newsletter

Wysyłka powiadomień o nowych ofertach pracy

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub po 2 tygodniach od zapisu, jeżeli nie zaakceptowano subskrypcji.

Usługobiorcy umieszczający opinie o pracodawcach w Serwisie

Umożliwienie wyrażenia opinii o pracodawcy

art. 6 ust. 1 lit b)
RODO (wykonanie umowy)

Do końca trwania umowy.

Usługobiorcy

Usługi podatkowe, finansowe, prawne świadczone Administratorowi

art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes)

Nie dłużej niż 6 lat od końca trwania umowy.

 

7. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnie wybranym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

9. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa.